Tin tức quản trị doanh nghiệp

Quản lý các chương trình phúc lợi hiệu quả
AMIS.VN cho phép quản lý các hoạt động, các chương trình phúc lợi được đơn vị tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh...
Quản lý chặt chẽ hợp đồng lao động với Phần mềm...
1. Tổng quan Phân hệ Hợp đồng trong Phần mềm AMIS.VN cho phép đơn vị quản lý toàn bộ các hợp đồng, phụ lục hợp...
AMIS quản lý hiệu quả thời gian nhân viên
Điểm ưu việt của AMIS.VN so với các phần mềm quản trị nhân sự hiện nay đó là việc nhân viên sử dụng phần...
Quản lý hoạt động đào tạo với AMIS
AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác tổ chức và thực hiện đào tạo trong đơn vị từ khâu đề xuất yêu...
Quản lý quyết định khen thưởng trên Phần mềm AMIS.VN
AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ các quyết định khen thưởng dành cho nhân viên hoặc các phòng ban/bộ phận trong đơn...
Quản lý sự cố, kỷ luật trên Phần mềm AMIS
AMIS.VN cho phép doanh nghiệp quản lý các vi phạm kỷ luật hoặc tai nạn lao động phát sinh liên quan đến nhân viên...
Quản lý tài sản cấp phát cho nhân viên trên AMIS.VN
AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý tài sản từ khi cấp phát tài sản cho nhân viên cho đến khi thu hồi hoặc báo...
Quản lý việc đi công tác của nhân viên trên AMIS.VN
AMIS.VN giúp nhân viên lập đề nghị đi công tác, Quản lý và nhân sự phê duyệt yêu cầu đi công tác trực tiếp...
Đánh giá năng lực, năng suất đội ngũ bằng nhiều phương...
AMIS.VN giúp tự động hóa công tác đánh giá nhân viên định kỳ trong doanh nghiệp từ khâu xây dựng các tiêu chí đánh...
Tự động hóa việc chấm công trên AMIS.VN
AMIS.VN giúp nhân sự thực hiện việc chấm công theo thời gian, theo sản phẩm, theo doanh số hoặc theo KPIs phục vụ cho...
Giải quyết thủ tục cho nhân viên nghỉ việc nhanh, gọn...
AMIS giúp doanh nghiệp quản lý các yêu cầu nghỉ việc, giải quyết các thủ tục cần thiết đối với những nhân viên xin...
Tự động hóa công tác tuyển dụng trên AMIS.VN
1. Tổng quan Tuyển dụng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Tuyển dụng được nhân sự...
Đăng ký dùng thử Miễn phí
Hotline 090 488 5833
Tổng đài tư vấn MISA SUPPORT