Tin tức quản trị doanh nghiệp

Theo dõi, quản lý và đánh giá công việc giao cho...

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại các Doanh nghiệp, MISA xây dựng dịch vụ phần mềm Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất...

Hệ thống quản lý tiền lương trong AMIS.VN

AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý tiền lương, giảm thiểu được thời gian tính thuế, bảo hiểm cho cán...

Đơn giản hóa công tác bảo hiểm với AMIS

AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác Quản lý các loại bảo hiểm bắt buộc từ khâu chuẩn bị hồ sơ đăng...

Quản lý hồ sơ nhân viên trong AMIS

Phân hệ Hồ sơ trên Phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN-HRM giúp doanh nghiệp quản lý đầy đủ các thông tin từ cơ...

Quản lý các chương trình phúc lợi hiệu quả

AMIS.VN cho phép quản lý các hoạt động, các chương trình phúc lợi được đơn vị tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh...

Quản lý chặt chẽ hợp đồng lao động với Phần mềm...

1. Tổng quan Phân hệ Hợp đồng trong Phần mềm AMIS.VN cho phép đơn vị quản lý toàn bộ các hợp đồng, phụ lục hợp...

AMIS quản lý hiệu quả thời gian nhân viên

Điểm ưu việt của AMIS.VN so với các phần mềm quản trị nhân sự hiện nay đó là việc nhân viên sử dụng phần...

Quản lý hoạt động đào tạo với AMIS

AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác tổ chức và thực hiện đào tạo trong đơn vị từ khâu đề xuất yêu...

Quản lý quyết định khen thưởng trên Phần mềm AMIS.VN

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ các quyết định khen thưởng dành cho nhân viên hoặc các phòng ban/bộ phận trong đơn...

Quản lý sự cố, kỷ luật trên Phần mềm AMIS

AMIS.VN cho phép doanh nghiệp quản lý các vi phạm kỷ luật hoặc tai nạn lao động phát sinh liên quan đến nhân viên...

Quản lý tài sản cấp phát cho nhân viên trên AMIS.VN

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý tài sản từ khi cấp phát tài sản cho nhân viên cho đến khi thu hồi hoặc báo...

Quản lý việc đi công tác của nhân viên trên AMIS.VN

AMIS.VN giúp nhân viên lập đề nghị đi công tác, Quản lý và nhân sự phê duyệt yêu cầu đi công tác trực tiếp...
Đăng ký dùng thử Miễn phí
Hotline 090 488 5833
Tổng đài tư vấn MISA SUPPORT