Đăng ký dùng thử Miễn phí
Hotline 090 488 5833
Trang chủ / Giỏ hàng
Chọn gói sản phẩm/dịch vụ
Xác nhận đơn hàng
Thanh toán
Mua thêm gói sản phẩm/dịch vụ khác
1. Phí thuê bao dung lượng hàng năm
Gói sản phẩm/dịch vụ Đối tượng sử dụng Dung lượng (GB) Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ/Năm)
Phí khởi tạo tên miền
Khởi tạo lần đầu tiên cho 01 tên miền (*.amis.vn) để sử dụng phần mềm AMIS.VN
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp mua phần mềm AMIS.VN lần đầu tiên Tên miền 5.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Gói Standard
Thuê bao sử dụng phần mềm AMIS.VN với dung lượng dữ liệu tối đa được sử dụng là 01 GB/năm.
Áp dụng cho doanh nghiệp có:
+ Số lượng chứng từ kế toán phát sinh dưới 800 chứng từ/tháng
+ Hoặc số lượng nhân sự dưới 80 nhân viên
+ Hoặc có số lượng khách hàng dưới 10.000
01 Năm 5.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Gói Professional
Thuê bao sử dụng phần mềm AMIS.VN với dung lượng dữ liệu tối đa được sử dụng là 02 GB/năm.
Áp dụng cho doanh nghiệp có:
+ Số lượng chứng từ kế toán phát sinh từ 800 đến 1.600 chứng từ/tháng
+ Hoặc số lượng nhân sự từ 80 đến 160 nhân viên
+ Hoặc có số lượng khách hàng từ 10.000 đến 20.000
02 Năm 7.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Gói Business
Thuê bao sử dụng phần mềm AMIS.VN với dung lượng dữ liệu tối đa được sử dụng là 03 GB/năm.
Áp dụng cho doanh nghiệp có:
+ Số lượng chứng từ kế toán phát sinh từ 1.600 đến 2.400 chứng từ/tháng
+ Hoặc số lượng nhân sự từ 160 đến 240 nhân viên
+ Hoặc có số lượng khách hàng từ 20.000 đến 30.000
03 Năm 9.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
2. Phí mua thêm dung lượng
Gói dịch vụ Đối tượng sử dụng Dung lượng (GB) Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Dung lượng thuê bao từ GB thứ 4 trở đi
Phí mua thêm dung lượng để lưu trữ dữ liệu trên phần mềm AMIS.VN hàng năm tính từ GB thứ 4 trở đi
Áp dụng cho doanh nghiệp đã khởi tạo tên miền và mua gói Business mà muốn mua thêm dung lượng từ GB thứ 4 trở đi ngay khi mua mới hoặc gia hạn hàng năm 01 GB/Năm 2.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
3. Phí khởi tạo, kích hoạt nghiệp vụ năm đầu tiên
Gói sản phẩm/dịch vụ Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí kích hoạt nghiệp vụ quản lý chung
Phí kích hoạt để sử dụng nghiệp vụ Quản lý chung trên phần mềm AMIS.VN
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kích hoạt nghiệp vụ lần đầu tiên. Nghiệp vụ 20.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Phí kích hoạt nghiệp vụ kế toán
Phí kích hoạt để sử dụng nghiệp vụ Kế toán trên phần mềm AMIS.VN
Áp dụng cho doanh nghiệp đã khởi tạo tên miền AMIS.VN Nghiệp vụ 20.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Phí kích hoạt nghiệp vụ nhân sự
Phí kích hoạt để sử dụng nghiệp vụ Nhân sự trên phần mềm AMIS.VN
Áp dụng cho doanh nghiệp đã khởi tạo tên miền AMIS.VN Nghiệp vụ 20.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Phí kích hoạt nghiệp vụ bán hàng
Phí kích hoạt để sử dụng nghiệp vụ Bán hàng trên phần mềm AMIS.VN
Áp dụng cho doanh nghiệp đã khởi tạo tên miền AMIS.VN Nghiệp vụ 20.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
DUNG LƯỢNG THUÊ BAO BỔ SUNG THEO THÁNG
Phí bổ sung thêm dung lượng để lưu trữ dữ liệu trên phần mềm AMIS.VN tính theo từng tháng
Áp dụng cho doanh nghiệp đang sử dụng AMIS.VN cần mua bổ sung thêm dung lượng lưu trữ dữ liệu cho thời hạn được sử dụng còn lại GB/Tháng 1.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
4. Phí sử dụng nghiệp vụ hàng năm
Gói sản phẩm/dịch vụ Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí sử dụng nghiệp vụ từ năm thứ 2 trở đi
Phí để sử dụng một trong 4 nghiệp vụ:Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Quản trị chung.
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sử dụng AMIS.VN 2.0 trở đi. Nghiệp vụ 10.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
5. Phí kích hoạt chi nhánh
Gói sản phẩm/dịch vụ Đối tượng sử dụng
Phí kích hoạt chi nhánh
Phí kích hoạt để thêm một chi nhánh mới. Khách hàng được phép sử dụng tất cả các nghiệp vụ đã được kích hoạt trước đó
Áp dụng cho doanh nghiệp đã mua gói phí khởi tạo tên miền muốn triển khai thêm cho chi nhánh Chi nhánh 5.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
6. Dịch vụ đào tạo
Mỗi khóa chỉ đào tạo chuyên sâu về một mảng nghiệp vụ: Kế toán, hoặc Nhân sự, hoặc Bán hàng
Gói dịch vụ Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Đào tạo tập trung
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trong khóa tập huấn tập trung do MISA tổ chức trong 02 ngày tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
Tất cả doanh nghiệp Người/Khóa 1.450.000
Thêm vào giỏ hàng
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 2 ngày cho dưới 10 cán bộ áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ MISA.
Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo
Tất cả doanh nghiệp Khóa 7.950.000
Thêm vào giỏ hàng
Phí tư vấn triển khai
Mỗi khóa chỉ tư vấn triển khai cho một nghiệp vụ như : Kế toán, Bán hàng, Nhân sự.
Đây là mức giá tối thiểu được thực hiện trong thời gian tối đa là 5 ngày. Trường hợp nếu khách hàng muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung là 5.000.000đ/ngày
Tất cả doanh nghiệp Khóa 20.000.000
Thêm vào giỏ hàng