Đăng ký dùng thử Miễn phí
Hotline 090 488 5833
Báo giá phần mềm quản trị doanh nghiệp
hợp nhất AMIS.VN
STANDARD
5.000.000
VNĐ/NĂM
Dung lượng tối đa được sử dụng là 01 GB/năm

Số lượng chứng từ kế toán phát sinh dưới 800 chứng từ/tháng.


goi-pro
PROFESSIONAL
7.000.000
VNĐ/NĂM
Dung lượng tối đa được sử dụng là 02 GB/năm

Số lượng chứng từ kế toán phát sinh từ 800 đến 1.600 chứng từ/tháng.


BUSINESS
9.000.000
VNĐ/NĂM
Dung lượng tối đa được sử dụng là 03 GB/năm

Số lượng chứng từ kế toán phát sinh từ 1.600 đến 2400 chứng từ/tháng.


PHÍ KÍCH HOẠT NGHIỆP VỤ

20.000.000 VNĐ/Nghiệp vụ

Phí kích hoạt để sử dụng một trong các nghiệp vụ:
Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Quản trị chung.

PHÍ KÍCH HOẠT CHI NHÁNH

5.000.000 VNĐ/Chi nhánh

Phí kích hoạt để thêm một chi nhánh mới. Khách hàng được
phép sử dụng tất cả các nghiệp vụ đã được kích hoạt trước đó.

LƯU Ý

  • Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên Quý khách không phải trả thêm thuế GTGT.
  • Báo giá có hiệu lực từ ngày 16/07/2018.
MUA MỚI/GIA HẠN
Quý khách có thể vào website AMIS.VN, hoặc đăng nhập vào phần mềm AMIS.VN, vào phần Quản lý tài nguyên để mua. Xem hướng dẫn tại đây
Khi mua hàng thì Quý khách chọn gói dịch vụ Business và chọn thêm gói dịch vụ: Dung lượng thuê bao từ GB thứ 4 trở đi và nhập số lượng dung lượng muốn mua thêm.
Quý khách muốn mua dung lượng sử dụng là 5 GB thì Quý khách chọn mua gói dịch vụ Business và chọn thêm gói dịch vụ: Dung lượng thuê bao từ GB thứ 4 trở đi, nhập số dung lượng muốn mua thêm là 2 GB.
Khi hết dung lượng nhưng thời gian sử dụng Nghiệp vụ vẫn còn, Quý khách có thể thực hiện việc xóa, sửa dữ liệu nhưng không được nhập thêm dữ liệu vào phần mềm. Trường hợp Quý khách xóa bớt dữ liệu đã nhập thì mới có thể nhập thêm được dữ liệu bằng đúng số dung lượng đã xóa.
Khi hết hạn sử dụng Nghiệp vụ, Quý khách sẽ không thể đăng nhập được vào Nghiệp vụ đó nữa, Quý khách cần làm thủ tục gia hạn sử dụng Nghiệp vụ để tiếp tục sử dụng.
Khi thuê bao quá hạn 60 ngày, nếu Quý khách chưa làm thủ tục đăng ký và thanh toán tiền gia hạn thuê bao thì MISA sẽ làm thủ tục cắt thuê bao. Khách hàng sẽ không sử dụng được dịch vụ phần mềm AMIS.VN nữa sau khi MISA đã cắt thuê bao.
Quý khách đã thanh toán tiền mua phần mềm AMIS.VN và MISA đã cấp phát tài nguyên cho Quý khách rồi thì Quý khách không được trả lại phần mềm đã mua.
1. Phí thuê bao dung lượng hàng năm
Gói sản phẩm/dịch vụ Đối tượng sử dụng Dung lượng (GB) Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ/Năm)
Phí khởi tạo tên miền
Khởi tạo lần đầu tiên cho 01 tên miền (*.amis.vn) để sử dụng phần mềm AMIS.VN
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp mua phần mềm AMIS.VN lần đầu tiên Tên miền 5.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Gói Standard
Thuê bao sử dụng phần mềm AMIS.VN với dung lượng dữ liệu tối đa được sử dụng là 01 GB/năm.
Áp dụng cho doanh nghiệp có:
+ Số lượng chứng từ kế toán phát sinh dưới 800 chứng từ/tháng
+ Hoặc số lượng nhân sự dưới 80 nhân viên
+ Hoặc có số lượng khách hàng dưới 10.000
01 Năm 5.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Gói Professional
Thuê bao sử dụng phần mềm AMIS.VN với dung lượng dữ liệu tối đa được sử dụng là 02 GB/năm.
Áp dụng cho doanh nghiệp có:
+ Số lượng chứng từ kế toán phát sinh từ 800 đến 1.600 chứng từ/tháng
+ Hoặc số lượng nhân sự từ 80 đến 160 nhân viên
+ Hoặc có số lượng khách hàng từ 10.000 đến 20.000
02 Năm 7.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Gói Business
Thuê bao sử dụng phần mềm AMIS.VN với dung lượng dữ liệu tối đa được sử dụng là 03 GB/năm.
Áp dụng cho doanh nghiệp có:
+ Số lượng chứng từ kế toán phát sinh từ 1.600 đến 2.400 chứng từ/tháng
+ Hoặc số lượng nhân sự từ 160 đến 240 nhân viên
+ Hoặc có số lượng khách hàng từ 20.000 đến 30.000
03 Năm 9.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
2. Phí mua thêm dung lượng
Gói dịch vụ Đối tượng sử dụng Dung lượng (GB) Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Dung lượng thuê bao từ GB thứ 4 trở đi
Phí mua thêm dung lượng để lưu trữ dữ liệu trên phần mềm AMIS.VN hàng năm tính từ GB thứ 4 trở đi.
Áp dụng cho doanh nghiệp đã khởi tạo tên miền và mua gói Business mà muốn mua thêm dung lượng từ GB thứ 4 trở đi ngay khi mua mới hoặc gia hạn hàng năm 01 GB/Năm 2.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
3. Phí khởi tạo, kích hoạt nghiệp vụ năm đầu tiên
Gói sản phẩm/dịch vụ Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí kích hoạt nghiệp vụ quản trị chung
Phí kích hoạt để sử dụng nghiệp vụ Quản trị chung trên phần mềm AMIS.VN (Công việc, Tin tức, Sáng kiến, Tri thức, Tài liệu, Văn thư, Kho ảnh, Kho phim, Download )
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kích hoạt nghiệp vụ lần đầu tiên. Nghiệp vụ 20.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Phí kích hoạt nghiệp vụ kế toán
Phí kích hoạt để sử dụng nghiệp vụ Kế toán trên phần mềm AMIS.VN.
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kích hoạt nghiệp vụ lần đầu tiên. Nghiệp vụ 20.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Phí kích hoạt nghiệp vụ nhân sự
Phí kích hoạt để sử dụng nghiệp vụ Nhân sự trên phần mềm AMIS.VN.
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kích hoạt nghiệp vụ lần đầu tiên. Nghiệp vụ 20.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Phí kích hoạt nghiệp vụ bán hàng
Phí kích hoạt để sử dụng nghiệp vụ Bán hàng trên phần mềm AMIS.VN.
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp kích hoạt nghiệp vụ lần đầu tiên. Nghiệp vụ 20.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
DUNG LƯỢNG THUÊ BAO BỔ SUNG THEO THÁNG
Phí bổ sung thêm dung lượng để lưu trữ dữ liệu trên phần mềm AMIS.VN tính theo từng tháng.
Áp dụng cho doanh nghiệp đang sử dụng AMIS.VN cần mua bổ sung thêm dung lượng lưu trữ dữ liệu cho thời hạn được sử dụng còn lại GB/Tháng 1.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
4. Phí sử dụng nghiệp vụ hàng năm
Gói sản phẩm/dịch vụ Đối tượng sử dụng Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Phí sử dụng nghiệp vụ từ năm thứ 2 trở đi
Phí để sử dụng một trong 4 nghiệp vụ: Kế toán, Bán hàng, Nhân sự, Quản trị chung.
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sử dụng AMIS.VN 2.0 trở đi. Năm 10.000.000
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay