Tin tức quản trị doanh nghiệp

Thực hiện thủ tục tiếp nhận ứng viên trúng tuyển nhanh...

Sau khi có kết quả phỏng vấn, nhân sự cần thực hiện một số công việc để tiếp nhận nhân viên vào học việc...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS cung cấp các nghiệp...

Khi đầu tư sử dụng AMIS.VN, Doanh nghiệp không chỉ giải quyết được các nghiệp vụ về kế toán mà còn giúp doanh nghiệp...

Phát huy sáng kiến của nhân viên trên AMIS.VN

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Doanh nghiệp thường xuyên kêu gọi nhân viên tích cực đóng góp sáng kiến để...

Hệ thống quản lý tiền lương trong AMIS.VN

AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý tiền lương, giảm thiểu được thời gian tính thuế, bảo hiểm cho cán...

Đơn giản hóa công tác bảo hiểm với AMIS

AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác Quản lý các loại bảo hiểm bắt buộc từ khâu chuẩn bị hồ sơ đăng...

Quản lý hồ sơ nhân viên trong AMIS

Phân hệ Hồ sơ trên Phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN-HRM giúp doanh nghiệp quản lý đầy đủ các thông tin từ cơ...

Quản lý các chương trình phúc lợi hiệu quả

AMIS.VN cho phép quản lý các hoạt động, các chương trình phúc lợi được đơn vị tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh...

Quản lý chặt chẽ hợp đồng lao động với Phần mềm...

1. Tổng quan Phân hệ Hợp đồng trong Phần mềm AMIS.VN cho phép đơn vị quản lý toàn bộ các hợp đồng, phụ lục hợp...

AMIS quản lý hiệu quả thời gian nhân viên

Điểm ưu việt của AMIS.VN so với các phần mềm quản trị nhân sự hiện nay đó là việc nhân viên sử dụng phần...

Quản lý hoạt động đào tạo với AMIS

AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác tổ chức và thực hiện đào tạo trong đơn vị từ khâu đề xuất yêu...

Quản lý quyết định khen thưởng trên Phần mềm AMIS.VN

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ các quyết định khen thưởng dành cho nhân viên hoặc các phòng ban/bộ phận trong đơn...

Quản lý sự cố, kỷ luật trên Phần mềm AMIS

AMIS.VN cho phép doanh nghiệp quản lý các vi phạm kỷ luật hoặc tai nạn lao động phát sinh liên quan đến nhân viên...
Đăng ký dùng thử Miễn phí
Hotline 090 488 5833
Tổng đài tư vấn MISA SUPPORT