Tin tức Quản trị doanh nghiệp Thủ quỹ theo dõi thu, chi, tồn quỹ trên AMIS.VN

Thủ quỹ theo dõi thu, chi, tồn quỹ trên AMIS.VN

550

Không chỉ giúp Kế toán hạch toán các nghiệp vụ Thu, Chi tiền mặt, AMIS.VN còn cho phép Thủ quỹ được phép sử dụng phần mềm để tiếp nhận trực tiếp các đề nghị thu, chi (Phiếu thu, Phiếu chi) mà Kế toán lập. Sau khi nhận tiền của người nộp hoặc chi tiền cho người nhận, Thủ quỹ chỉ cần thực hiện việc ghi vào Sổ quỹ để theo dõi mà không phải nhập lại nội dung chứng từ giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai xót khi nhập liệu.

Đặc biệt, phần mềm sẽ tự động đối soát giữa Sổ quỹ của Thủ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán để phát hiện chênh lệch. Tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ.

Tự động nhận toàn bộ thông tin trên Phiếu thu, Phiếu chi do Kế toán lập, nếu khớp với số tiền thu, chi thực tế thì ghi ngay vào Sổ quỹ mà không cần nhập liệu lại

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Định kỳ ngày, tuần hoặc tháng, tự động đối soát giữa Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán với Sổ quỹ của Thủ quỹ và số tiền thực tế trong két sắt để phát hiện chênh lệch

Tự động xử lý chênh lệch theo kết quả kiểm kê: Thêm nhanh Phiếu thu nếu phát hiện thừa, Thêm Phiếu chi nếu phát hiện thiếu

In ngay bảng kiểm kê quỹ trực tiếp từ phần mềm sau mỗi lần kiểm kê AMIS.VN cung cấp mẫu biểu sổ quỹ tiền mặt theo đúng quy định của nhà nước Cho phép Thủ quỹ theo dõi Sổ quỹ theo ngoại tệ

>> Phân tích tài chính – kế toán trên AMIS.VN

>> Tự động hóa việc chấm công với Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

theo dõi thu chi tồn kho

Thủ quỹ theo dõi thu, chi, tồn quỹ trên AMIS.VN
4.5 (90%) 4 vote[s]