Tin tức Quản trị doanh nghiệp Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa trên...

Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa trên AMIS.VN

118

Điểm đặc biệt của phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN so với các phần mềm khác hiện nay trên thị trường đó là việc cho phép Thủ kho cùng sử dụng phần mềm để quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa.

Thủ kho tiếp nhận các đề nghị nhập, xuất kho (Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho) trực tiếp từ bộ phận Mua hàng, Bán hàng hoặc Kế toán kho, đếm số lượng hàng nhập – xuất thực tế sau đó ghi vào Sổ kho, Thẻ kho mà không phải nhập liệu lại giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai xót khi nhập liệu.

NHẬN BÁO GIÁ PHẦN MỀM ERP

Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa

Sơ đồ thể hiện quy trình tác nghiệp giữa Kế toán và Thủ kho

Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa 01

Tự động nhận đề nghị nhập kho theo đúng nội dung trên Phiếu nhập kho do Kế toán kho, Kế toán mua hàng lập Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa 02 Tự động nhận đề nghị xuất kho theo đúng nội dung trên Phiếu xuất kho do Kế toán kho, Kế toán bán hàng lập Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa 03

Đối soát giữa Sổ kho của Kế toán và Sổ kho của Thủ kho với tồn kho thực tế để phát hiện chênh lệch Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa 04

AMIS.VN cho phép Thủ kho xem được biên bản kiểm kê kho Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa 05

Có đầy đủ các mẫu biểu báo cáo kho theo đúng quy định của nhà nước Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa 06

Thủ kho theo dõi số lượng tồn kho từng mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng theo số lô, theo hạn sử dụng Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa 07

Thủ kho quản lý số tồn kho của từng mặt hàng trên từng kho Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa 08

Thủ kho theo dõi số tồn một mặt hàng trên tất cả các kho

>> Tự động hóa việc chấm công với Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa trên AMIS.VN
4.7 (93.33%) 3 vote[s]