Đăng ký dùng thử Miễn phí
Hotline 090 488 5833

Quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa cho thủ kho trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Ngày đăng: 22/10/2013 - Số lần đọc: 4241
 Điểm đặc biệt của phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN so với các phần mềm khác hiện nay trên thị trường đó là việc cho phép Thủ kho cùng sử dụng phần mềm để quản lý tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa.

Thủ kho tiếp nhận các đề nghị nhập, xuất kho (Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho) trực tiếp từ bộ phận Mua hàng, Bán hàng hoặc Kế toán kho, đếm số lượng hàng nhập – xuất thực tế sau đó ghi vào Sổ kho, Thẻ kho mà không phải nhập liệu lại giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai xót khi nhập liệu.

NHẬN BÁO GIÁ PHẦN MỀM ERP


 
 Sơ đồ thể hiện quy trình tác nghiệp giữa Kế toán và Thủ kho

   
Tự động nhận đề nghị nhập kho theo đúng nội dung trên Phiếu nhập kho do Kế toán kho,  Kế toán mua hàng lập


 Tự động nhận đề nghị xuất kho theo đúng nội dung trên Phiếu xuất kho do Kế toán kho, Kế toán bán hàng lập

   
Đối soát giữa Sổ kho của Kế toán và Sổ kho của Thủ kho với tồn kho thực tế để phát hiện chênh lệch

   
AMIS.VN cho phép Thủ kho xem được biên bản kiểm kê kho

  
  Có đầy đủ các mẫu biểu báo cáo kho theo đúng quy định của nhà nước

  
  Thủ kho theo dõi số lượng tồn kho từng mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng theo số lô, theo hạn sử dụng

  
  Thủ kho quản lý số tồn kho của từng mặt hàng trên từng kho

 
Thủ kho theo dõi số tồn một mặt hàng trên tất cả các kho
 
Không có dữ liệu hoặc Chuyên mục không được hiển thị