Đăng ký dùng thử Miễn phí
Hotline 090 488 5833

Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS

Ngày đăng: 26/09/2013 - Số lần đọc: 4103
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Doanh nghiệp thường xuyên kêu gọi nhân viên tích cực đóng góp sáng kiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có khá nhiều sáng kiến, giải pháp từ cán bộ nhân viên góp phần giải quyết được những khó khăn, ách tắc công việc; giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải tiến công tác quản lý,....


Trên thực tế, việc duy trì phong trào phát huy sáng kiến một cách thường xuyên và liên tục ở các Doanh nghiệp gặp những khó khăn cơ bản như:

  • Không có kênh để nhân viên chủ động nêu sáng kiến hoặc để mọi người đánh giá bình luận xem sáng kiến ấy mang lại hiệu quả gì,...
  • Nhân viên không tích cực hưởng ứng đóng góp ý tưởng vì ngại trao đổi ý kiến trực tiếp với Sếp
  • Có những ý tưởng có thể áp dụng ngay nhưng có những sáng kiến chưa thể triển khai ngay tại đơn vị nếu Doanh nghiệp không có kênh thu thập, phân loại và đánh giá chất lượng của các sáng kiến thì không có dữ liệu để tuyên dương những sáng kiến hiệu quả nhất, nhân viên nào tích cực nêu sáng kiến nhất hay đánh giá sáng kiến nên đưa vào áp dụng ở các giai đoạn thích hợp,...
                                                                      Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN               
Vì thế, MISA xây dựng ứng dụng SÁNG KIẾN trên phần mềm Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN nhằm phục vụ nhu cầu nội bộ của chính MISA cũng giúp giải quyết được thực trạng quản trị sáng kiến tại các Doanh nghiệp hiện nay. 
Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
Ứng dụng SÁNG KIẾN giúp Doanh nghiệp thu thập, đánh giá, đưa vào áp dụng những sáng kiến của nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả năng suất làm việc. Chương trình thống kê những sáng kiến được đánh giá là sáng tạo nhất giúp cấp lãnh đạo tuyên dương, kêu gọi cán bộ nhân viên tích cực đóng góp các ý tưởng sáng tạo.

Các tính năng cơ bản gồm:
                        
       Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Thu thập được sáng kiến của nhân viên ngay khi họ nghĩ ra        
  • Thống kê được những sáng kiến được đánh giá là sáng tạo nhất          
  • Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
  • Tìm kiếm, tra cứu sáng kiến để áp dụng vào công việc một cách dễ dàng và nhanh chóng 
  • Tập hợp, lữu trữ sáng kiến của tất cả nhân viên trong công ty    
Giao diện của ứng dụng Sáng kiến:

Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
Nơi cán bộ nhân viên chủ động nêu sáng kiến; ngoài ra các thành viên trong Công ty có thể xem, bình luận và trao đổi với nhau về sáng kiến được chủ sáng kiến chia sẻ trên ứng dụng Sáng kiến của AMIS.VN 

Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
Khi có quá nhiều sáng kiến được đăng bạn sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin; AMIS.VN sẽ giúp thống kê tìm kiếm thông tin nhanh với các điều kiện lọc bạn đã chọn

Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
AMIS.VN có chức năng ghi nhận, tổng hợp, thống kê và đánh giá  hiệu quả mang lại của các sáng kiến để Công ty xem xét áp dụng 

Một số báo cáo tiêu biểu cần thiết cho việc "Quản trị Sáng kiến" ở một Công ty:

      Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
Tiến hành thống kê tổng số lượng sáng kiến giúp Lãnh đạo có dữ liệu để tuyên dương thành viên tích cực đóng góp ý kiến nhất Công ty

       
Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN 
Sau khi thu thập phân loại các sáng kiến, Ban lãnh đạo có cơ sở để đánh giá xem sáng kiến nào mang lại hiệu quả cao nhất nhằm xem xét áp dụng trong hoạt động của Công ty, đồng thời tuyên dương khen thưởng các cá nhân có sáng kiến xuất sắc nhất.
Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Cơ sở để Ban lãnh đạo tuyên dương phòng ban có đóng góp tích cực nhất khi phát động tốt phong trào kêu gọi các
cá nhân đóng góp ý kiến cho Công ty
  Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
 Sau khi một sáng kiến được đưa vào áp dụng trong hệ thống hoạt động của Công ty, Ban lãnh đạo cần theo dõi cụ thể hiệu quả mà sáng kiến ấy mang lại để có những chỉ đạo cụ thể để giúp ngày càng nâng cao hiệu quả của sáng kiến hơn.

Phát huy sáng kiến của nhân viên bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

phần mềm quản lý nhân sự

Không có dữ liệu hoặc Chuyên mục không được hiển thị