Tin tức Quản trị doanh nghiệp Kiểm soát kế hoạch thu – chi trên AMIS.VN

Kiểm soát kế hoạch thu – chi trên AMIS.VN

266

Phân hệ Ngân sách trong phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN hỗ trợ doanh nghiệp lập dự toán thu, chi ngân sách, theo dõi các yêu cầu cấp kinh phí, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách theo từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh. Đồng thời trợ giúp các nhà quản lý cấp cao có thể kiểm soát tình hình thu chi và tình hình sử dụng ngân sách của từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh.

kiểm soát thu chi trên amis

1. Phân hệ Ngân sách giúp gì cho doanh nghiệp?

a. Lập dự toán thu, chi ngân sách theo tháng, năm cho từng chi nhánh, phòng ban

Quản lý thu ngân sách

  • Các văn phòng, chi nhánh có thể lập dự toán thu ngân sách cho từng bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục thu
  • Tổng công ty có thể tập hợp dự toán thu của tất cả các văn phòng, chi nhánh con
  • Theo dõi tình hình thu ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục thu

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Quản lý thu

Quản lý chi ngân sách

  • Các văn phòng, chi nhánh có thể lập dự toán chi tiêu ngân sách cho từng bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục chi
  • Tổng công ty có thể tập hợp dự toán chi tiêu của tất cả các văn phòng, chi nhánh con
  • Các văn phòng, chi nhánh có thể lập yêu cầu cấp phát ngân sách để gửi lên Tổng công ty
  • Tổng công ty phê duyệt yêu cầu cấp phát ngân sách cho các văn phòng, chi nhánh cấp dưới
  • Tổng công ty thực hiện chi tiền mặt hoặc tiền gửi để cấp phát cho văn phòng, chi nhánh.
  • Theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận phòng ban chi tiết theo từng mục chi

Quản lý chi

b. Lập yêu cầu cấp kinh phí, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách theo từng phòng ban, chi nhánh

Lập yêu cầu cấp kinh phí

Các thao tác yêu cầu cấp trên cấp kinh phí được thực hiện và gửi đi nhanh chóng. Việc phê duyệt cũng sẽ diễn ra dễ dàng hơn nhờ vào tự động hóa, vì thế, cấp phát ngân sách tiết kiệm thời gian, độ chính xác cao và không mất thời gian chờ đợi giữa các phòng, ban.

>> Thủ quỹ theo dõi thu, chi, tồn quỹ trên AMIS.VN

>> 10 Điểm ưu việt trong tác nghiệp tài chính kế toán của AMIS.VN

c. Tự động cảnh báo khi chi quá định mức ngân sách

d. Kiểm soát việc chi tiêu của chi nhánh, phòng ban

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Kiểm soát kế hoạch thu – chi trên AMIS.VN
4.5 (90%) 2 vote[s]