Đăng ký dùng thử Miễn phí
Hotline 090 488 5833

Quản lý tài sản cố định trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Ngày đăng: 06/09/2013 - Số lần đọc: 3068
AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán TSCĐ như: Ghi tăng, Ghi giảm, Đánh giá lại, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao. Phần mềm đáp ứng nhiều phương pháp tính khấu hao: Đường thẳng, Số dư giảm dần, Theo sản lượng sản phẩm, dịch vụ và tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng TSCĐ như: Thông tư 203/2009/TT-BTC, Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Đặc biệt, phần mềm quản lý TSCĐ theo từng phòng ban, bộ phận, phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tính lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ1. Doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả nghiệp vụ TSCĐ: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao, Đánh giá lại TSCĐ.


Lập chứng từ ghi tăng TSCĐ cho từng đơn vị sử dụng, tự động xác định tỷ lệ tính khấu hao cho từng TSCĐ


Tự động trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ theo từng kì, tự động xác định giá trị tính hoặc không tính vào CP hợp lý


Lập chứng từ ghi giảm TSCĐ cho từng đơn vị sử dụng, tự động định khoản bút toán ghi giảmLập chứng từ điều chuyển TSCĐ từ đơn vị này đến đơn vị khác


Lập chứng từ đánh giá lại do nâng cấp, sửa chữa lớn, tháo dỡ 1 hay 1 số bộ phận, liên doanh,...


2. Đáp ứng các phương pháp khấu hao mà doanh nghiệp đang áp dụng: Khấu hao theo đường thẳng, Khấu hao theo số dư giảm dần, Khấu hao theo sản lượng sản phẩm, dịch vụ.


Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng chính xác đến từng ngày

3. Định kì, phần mềm còn giúp kế toán in được danh sách tài sản để cùng cán bộ quản lý tài sản đối chiếu và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện tài sản mất mát hoặc hư hỏng, kế toán có thể thực hiện việc xử lý chênh lệch bằng cách lập chứng từ ghi giảm ngay trên biên bản kiểm kê.4. Đặc biệt, AMIS.VN hỗ trợ doanh nghiệp phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban

Phân bổ theo ĐTTHCP để tính giá thành SP   


Phân bổ theo bộ phận để tính lãi lỗ

5. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ nhiều tiện ích hay như: Xem được toàn bộ nội dung ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, điều chuyển trong kì chỉ trên giao diện báo cáo sổ tài sản cố định, nhân bản TSCĐ trong danh sách, nhân bản các chứng từ giống nhau, ...

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ
Không có dữ liệu hoặc Chuyên mục không được hiển thị