Tin tức Tài chính - Kế toán Quản lý kho hiệu quả hơn với AMIS.VN

Quản lý kho hiệu quả hơn với AMIS.VN

457

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý tình hình nhập – xuất – tồn kho theo chủng loại, nhóm và chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa trong nhiều kho. Phần mềm đáp ứng tất cả các phương pháp tính giá xuất kho và cung cấp đầy đủ các biểu mẫu Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Thẻ kho, các Sổ tổng hợp tồn kho, Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa,… theo quy định.

Ngoài ra phần mềm còn có nhiều tính năng, tiện ích đặc biệt, phù hợp với đặc thù quản lý kho của doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực như: Theo dõi hàng hóa theo số lô hạn dùng, theo mã quy cách, chuyển đổi đơn vị tính, lập biên bản kiểm kê, kiểm soát xuất kho theo định mức, thiết lập mức tồn kho tối thiểu cho từng vật tư, hàng hóa,…

>> Quản lý Ngân hàng trên AMIS.VN

>> Quản lý quỹ trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

TẢI MIỄN PHÍ PHẦN MỀM

quản lý kho

Mô tả quy trình quản lý kho trên phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN

1. AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện tất cả nghiệp vụ kho

Nhập kho hàng mua, Nhập thành phẩm sản xuất/ lắp ráp/tháo dỡ, Xuất bán hàng, Xuất sản xuất, lắp ráp, tháo dỡ, Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Xuất kho gửi bán đại lý, Xuất chuyển kho nội bộ,…

2. AMIS.VN đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho

Bình quân cuối kì, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước, Thực tế đích danh.

3. Kế toán có thể quy đổi đơn vị tính khi hạch toán các chứng từ nhập kho theo đơn vị tính này và xuất ra theo đơn vị tính khác.

Cho phép nhập kho theo đơn vị tính là bao, cây và xuất kho theo đơn vị tính là điếu

4. Giúp doanh nghiệp theo dõi được số lô, hạn sử dụng của vật tư

Giúp doanh nghiệp theo dõi được số lô, hạn sử dụng của vật tư, hàng hóa để có những chính sách giải phóng hàng tồn kho, hàng sắp hết hạn sử dụng.

5. Cho phép quản lý, theo dõi các hàng hóa có mã quy cách (số sê ri, số máy, số khung,…)

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

6. Định kì, giúp doanh nghiệp thực hiện công tác kiểm kê kho được nhanh chóng

Cho phép kế toán lập được danh sách hàng hoá để kiểm kê kho cùng với thủ kho nhằm phát hiện chênh lệch giữa sổ kế toán và thực tế.

  • Cho phép lập biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

  • Cho phép điều chỉnh số lượng hoặc giá trị của VTHH nếu phát hiện mất mát, thừa hoặc bị giảm chất lượng- Tự động xử lý chênh lệch hàng thừa, thiếu sau khi kiểm kê

7. Thiết lập mức tồn kho tối thiểu cho vật tư hàng hóa

Kế toán có thể thiết lập mức tồn kho tối thiểu cho vật tư hàng hóa cụ thể để phần mềm cảnh báo giúp kế toán chủ động nhập thêm hàng về khi đến 1 mức tồn kho tối thiểu.

8. Cho phép quản lý tình hình nhập xuất tồn hàng hóa theo cấp bậc

Cho phép quản lý tình hình nhập xuất tồn hàng hóa theo cấp bậc từ chủng loại đến nhóm hàng hóa, loại hàng hóa, mặt hàng (tức theo dạng sơ đồ hình cây)

9. Cho phép kế toán xuất kho hàng loạt NVL để sản xuất thành phẩm theo định mức

Cho phép kế toán xuất kho hàng loạt NVL để sản xuất thành phẩm theo định mức NVL đã khai báo giúp kế toán kiểm soát được việc xuất kho đúng định mức quy định và tiết kiệm thời gian chọn từng NVL khi lập Phiếu xuất kho

10. Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chứng từ

Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chứng từPhiếu nhập kho/Xuất kho, các Sổ kho, Thẻ kho, báo cáo nhập xuất tồn theo từng VTHH, từng kho, theo mã quy cách, số lô, hạn dùng,…

11. Cho phép kế toán kho tiếp nhận những yêu cầu nhập kho, xuất kho

Cho phép kế toán kho tiếp nhận những yêu cầu nhập kho, xuất kho của kế toán bán hàng, kế toán mua hàng giúp tiết kiệm thời gian không phải nhập liệu lại.

12. Cho phép Thủ kho tiếp nhận trực tuyến các Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho được gửi đến từ bộ phận Mua hàng, Bán hàng

Đặc biệt, phần mềm còn cho phép Thủ kho tiếp nhận trực tuyến các Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho được gửi đến từ bộ phận Mua hàng, Bán hàng để ghi vào Sổ kho, không phải ghi chép lại trên Sổ kho giúp Thủ kho tiết kiệm thời gian ghi chép vào Sổ sách và hạn chế sai xót.

>> Kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong AMIS.VN

>> Thực hiện các nghiệp vụ kế toán mua hàng trên phần mềm AMIS.VN

phần mềm quản lý kho

Quản lý kho hiệu quả hơn với AMIS.VN
4.7 (93.33%) 3 vote[s]