Tin tức Tài chính - Kế toán Quản lý Ngân hàng trên AMIS.VN

Quản lý Ngân hàng trên AMIS.VN

3078

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ Thu, Chi, Đối chiếu tiền gửi của nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Kế toán có thể in trực tiếp các biểu mẫu Ủy nhiệm chi từ phần mềm. Giám đốc và Kế toán dễ dàng tra cứu nhanh số dư tiền gửi của từng tài khoản, theo từng loại tiền (VND, ngoại tệ) hoặc xem Sổ chi tiết tiền gửi của từng tài khoản ngân hàng bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, phần mềm còn có nhiều tính năng, tiện ích hỗ trợ kế toán như: cho phép kế toán tiếp nhận các đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh quyết toán trực tuyến từ các nhân viên giúp kế toán tiết kiệm được thời gian nhập liệu, dự báo dòng tiền thu, chi và số dư tài khoản ngân hàng trong tương lai, tham chiếu đến các chứng từ mua hàng, bán hàng, tạm ứng.

 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

 

 

Amis.vn

Amis.vn

1. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu, chi tiền gửi ngân hàng: Thu tiền bán hàng, Thu tiền nợ của khách hàng, Thu hoàn thuế, Thu khác, Chi tiền mua hàng, Chi trả nợ nhà cung cấp, Chi tiền nộp thuế, Chi khác,…qua các hình thức chuyển khoản, ebanking. Đặc biệt phần mềm cho phép lập chứng từ thu tiền của nhiều khách hàng theo nhiều hóa đơn trên cùng một chứng từ thu tiền hoặc lập chứng từ chi trả tiền nhà cung cấp cho nhiều hóa đơn mua hàng cùng lúc.
Amis.vnNhiều tiện ích hỗ trợ nhập liệu như tự động định khoản tương ứng với từng nghiệp vụ thu/chi, tự động nhảy số chứng từ liên tục, tham chiếu đến chứng từ liên quan…
2. Doanh nghiệp có thể theo dõi, quản lý, hạch toán các nghiệp vụ Thu, Chi tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Amis.vnAmis.vnAmis.vn

3. Quản lý chứng thu tiền, chi tiền trên cùng một danh sách giúp kế toán dễ dàng xem ngay số dư tài khoản tiền gửi của một tài khoản ngân hàng nào đó bất cứ thời điểm nào mà không cần vào sổ tiền gửi để xem.

Amis.vnCho phép kế toán lọc tìm chứng từ theo: Số chứng từ, ngày chứng từ, loại chứng từ, lý do thu/ chi, tài khoản ngân hàng, nội dung chứng từ…
4. AMIS.VN có đầy đủ các sổ tiền gửi, sổ chi tiết tiền gửi theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành
Amis.vnAmis.vn

5. Cho phép kế toán tự tải mẫu Ủy nhiệm chi mới nhất của các ngân hàng về đưa vào phần mềm để sử dụng, in trực tiếp Uỷ nhiệm chi theo mẫu mới nhất từ phần mềm.

Amis.vnAmis.vnAmis.vn
6. Phần mềm đáp ứng tốt cho các doanh nghiệp có nhu cầu theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ thu, chi tiền gửi theo nhiều loại ngoại tệ (USD, EUR, JPY…). Phần mềm sẽ tự động tính giá xuất quỹ và cho phép kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá vào cuối kỳ.
Amis.vnNhập số dư theo từng tài khoản ngân hàng, từng loại tiền

 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

 

 

7. Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn. Căn cứ vào các khoản phải thu, phải trả phần mềm sẽ giúp Giám đốc và kế toán biết được số tồn tiền gửi ngân hàng dự kiến tại một thời điểm trong tương lai để có những quyết định đầu tư, cho vay hoặc trì hoãn nợ phải trả.
Amis.vn
Amis.vn
8. Cho phép kế toán tiếp nhận các đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh quyết toán trực tuyến từ các bộ phận để lập Uỷ nhiệm chi giúp kế toán tiết kiệm được thời gian nhập liệu.
9. Đặc biệt, phần mềm có chức năng hỗ trợ kế toán đối chiếu chứng từ Thu, Chi với Sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch giúp kế toán tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo tính chính xác và cân đối số dư từng tài khoản ngân hàng.
Amis.vn

Đối chiếu theo từng tài khoản ngân hàng, từng loại tiền với Sổ phụ ngân hàng

BÌNH LUẬN
*Vui lòng nhập bình luận.
*Vui lòng nhập tên.