Tin tức Tài chính - Kế toán Quản lý Ngân hàng trên AMIS.VN

Quản lý Ngân hàng trên AMIS.VN

319

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ Thu, Chi, Đối chiếu tiền gửi của nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Kế toán có thể in trực tiếp các biểu mẫu Ủy nhiệm thu, Ủy nhiệm chi,… trực tiếp từ phần mềm.

Giám đốc và Kế toán dễ dàng tra cứu nhanh số dư tiền gửi của từng tài khoản, theo từng loại tiền (nội tệ, ngoại tệ) hoặc xem Sổ chi tiết tiền gửi của từng tài khoản ngân hàng bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, phần mềm còn có nhiều tính năng, tiện ích hỗ trợ kế toán như:

  • Cho phép kế toán tiếp nhận các đề nghị tạm ứng
  • Đề nghị thanh quyết toán trực tuyến từ các nhân viên giúp kế toán tiết kiệm được thời gian nhập liệu
  • dự báo dòng tiền thu, chi và số dư tài khoản ngân hàng trong tương lai, tham chiếu đến các chứng từ mua hàng, bán hàng, tạm ứng,…

>> Quản lý quỹ trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

1. Cho phép kế toán thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thu, chi tiền gửi ngân hàng

Thu tiền bán hàng, Thu tiền nợ của khách hàng, Thu hoàn thuế, Thu khác,… Chi tiền mua hàng, Chi trả nợ nhà cung cấp, Chi tiền nộp thuế, Chi khác,…

2. Doanh nghiệp có thể theo dõi, quản lý, hạch toán các nghiệp vụ Thu, Chi tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

quản lý, hạch toán các nghiệp vụ Thu, Chi tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng

quản lý, hạch toán các nghiệp vụ Thu, Chi tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng

3. AMIS.VN có đầy đủ các sổ tiền gửi, sổ chi tiết tiền gửi theo đúng quy định của chế độ kế toán

sổ tiền gửi, sổ chi tiết tiền gửi theo đúng quy định của chế độ kế toán

4. Kế toán có thể in được các Ủy nhiệm thu, Uỷ nhiệm chi trực tiếp trên phần mềm

Ủy nhiệm thu, Uỷ nhiệm chi

5. Giám đốc và kế toán có thể xem ngay số dư tài khoản tiền gửi tại một ngân hàng nào đó bất cứ lúc nào

6. Cho phép theo dõi và hạch toán được ngoại tệ (USD, EUR,…) trên tất cả các loại chứng từ kể cả nhập số dư ban đầu cho công nợ khách hàng, nhà cung cấp,…

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

7. Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai

Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn. Căn cứ vào các khoản phải thu, phải trả phần mềm sẽ giúp Giám đốc và kế toán biết được số tồn tiền gửi ngân hàng dự kiến tại một thời điểm trong tương lai để có những quyết định đầu tư, cho vay hoặc trì hoãn nợ phải trả.

7. Dự báo dòng tiền thu, chi trong tương lai

8. Cho phép kế toán tiếp nhận các đề nghị tạm ứng

Cho phép kế toán tiếp nhận các đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh quyết toán trực tuyến từ các bộ phận để lập Uỷ nhiệm chi giúp kế toán tiết kiệm được thời gian nhập liệu.

>> 10 Điểm ưu việt trong tác nghiệp tài chính kế toán của AMIS.VN

>> Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trên AMIS.VN

Quản lý Ngân hàng trên AMIS.VN
4.5 (90%) 4 vote[s]