Tin tức Quản lý nhân sự Đánh giá năng lực, năng suất đội ngũ bằng nhiều phương pháp...

Đánh giá năng lực, năng suất đội ngũ bằng nhiều phương pháp trên AMIS

2856

AMIS.VN giúp tự động hóa công tác đánh giá nhân viên định kỳ trong doanh nghiệp từ khâu xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức đợt đánh giá, cho phép nhân viên tự đánh giá, quản lý đánh giá nhân viên đến khâu tổng hợp kết quả đánh giá.

Từ kết quả đánh giá nhân viên, các nhà quản lý của đơn vị sẽ có các định hướng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

>> Theo dõi, quản lý và đánh giá công việc giao cho nhân viên trên phần mềm AMIS

phần mềm quản trị doanh nghiệp

1. Hỗ trợ nhiều phương pháp đánh giá

 • Quản lý hoạt động đánh giá năng lực của nhân viên dựa theo bộ hồ sơ năng lực của đơn vị.
 • Quản lý hoạt động đánh giá năng suất của nhân viên theo phương pháp KPI.
 • Hỗ trợ lưu kết quả đánh giá 360 độ kết hợp với các phương pháp đánh giá năng lực và năng suất của nhân viên.

đánh giá nhân viên

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

2. Tự động hóa quy trình đánh giá

 • Cho phép xây dựng các tiêu chí đánh giá phục vụ cho việc đánh giá theo năng lực hoặc năng suất.
 • Thiết lập được bộ tiêu chí đánh giá gắn với từng vị trí công việc, vai trò công việc
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt đánh giá nhân viên định kỳ.
 • Hỗ trợ gửi email thông báo và yêu cầu nhân viên thực hiện đánh giá định kỳ.
 • Cho phép nhân viên thực hiện đánh giá trực tuyến thông qua hệ thống.
 • Sau khi nhân viên đánh giá xong, hệ thống sẽ tự động chuyển kết quả tới người quản lý của nhân viên để tiếp tục qui trình đánh giá. Quản lý cũng thực hiện việc đánh giá nhân viên cấp dưới trực tuyến qua hệ thống.
 • Cung cấp chức năng tự động nhắc nhân viên về việc hoàn thành đợt đánh giá trước khi kết thúc thời hạn yêu cầu.
 • Cho phép nhân sự tổng hợp kết quả sau khi kết thúc đợt đánh giá và gửi cho cấp quản lý, làm căn cứ xây dựng các chính sách đào tạo và phát triển nguồn lực của đơn vị.

3. Nhiều báo cáo thống kê, phân tích

 • Báo cáo kết quả đánh giá của từng nhân viên
 • Danh sách nhân viên chưa hoàn thành đợt đánh giá
 • Bảng tổng hợp đánh giá nhân viên
 • Bảng tổng hợp kết quả đánh giá trong năm

đánh giá nhân viên