20 Tháng Tám 2017
Ngày tạo: 01/06/2016 10:24:31 SA - Số lần đọc: 632
Phản hồi: 0 - Người đăng : Nguyễn Thế Cường
không thích Dislike (0)
Phim này giới thiệu cho quý vị biết đươc ng dụng kế toán online phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất - AMIS.VN đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực dược phẩm như: quản lý VTHH theo số lô, hạn dùng, hãng sản xuất, đơn vị tính, tính giá xuất kho, quản lý hàng tồn kho, doanh thu, công nợ …

AMIS.VN Giúp gì cho doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm from MISA JSC

Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất - AMIS.VN vui lòng bấm vào đây.
không thích Dislike (0)
MISA