20 Tháng Tám 2017
Ngày tạo: 06/08/2013 4:24:28 CH - Số lần đọc: 1773
Phản hồi: 0 - Người đăng :
không thích Dislike (0)

Đối với từng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau đều có những nghiệp vụ kế toán hoặc những yêu cầu quản trị đặc thù riêng. Bài viết này sẽ giúp doanh nghiệp thuộc từng lĩnh vực tìm hiểu cách thức giải quyết các nghiệp vụ đặc thù trước khi quyết định đăng ký sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN.
Xin vui lòng chọn lĩnh vực cần tìm hiểu:

 

                                            
                    
Dược phẩm   
                        
                                   

                                             
                            
                        
không thích Dislike (0)