20 Tháng Tám 2017
Bán hàng
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giải quyết công tác quản trị bán hàng trong doanh nghiệp như thế nào?
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ Quản trị bán hàng (CRM) tại Doanh nghiệp từ Marketing, Bán hàng đến hỗ trợ sau bán hàng. AMIS.VN cung cấp tức thời các biểu đồ, báo cáo phân tích về tình hình bán hàng của toàn doanh nghiệp, giúp lãnh đạo kịp thời có những quyết định, chỉ đạo trong điều hành kinh doanh.
Số lần đọc : 2713 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Chi tiết...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giải quyết công tác quản trị bán hàng trong doanh nghiệp như thế nào?
Ứng dụng Quản trị bán hàng là một thành phần của Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ từ Marketing, Bán hàng, đến hỗ trợ sau bán hàng. AMIS.VN cung cấp tức thời các biểu đồ, báo cáo phân tích về tình hình bán hàng của toàn doanh nghiệp, giúp lãnh đạo kịp thời có những quyết định, chỉ đạo trong điều hành kinh doanh. AMIS.VN giúp nhân viên kinh doanh quản lý chi tiết các nghiệp vụ bán hàng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.
Số lần đọc : 2604 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Chi tiết...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản trị hoạt động bán hàng như thế nào?
Bán hàng là một nghiệp vụ kinh doanh cơ bản và cần thiết vì mục đích lợi nhuận của bất kì Doanh nghiệp nào, kết quả của việc bán hàng phản ánh sự đúng đắn trong mục tiêu kinh doanh, năng lực điều hành của Chủ doanh nghiệp, phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN sẽ giúp Doanh nghiệp quản trị hiệu quả các nghiệp vụ bán hàng.
Số lần đọc : 7098 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Chi tiết...

Quản trị bán hàng mọi lúc, mọi nơi với phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN phiên bản Mobile
Phần mềm Quản trị bán hàng AMIS.VN (hay còn gọi là Phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng_CRM) là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các nghiệp vụ từ marketing, bán hàng, đến hỗ trợ sau bán hàng. AMIS.VN cung cấp tức thời các biểu đồ, báo cáo phân tích về tình hình bán hàng của toàn doanh nghiệp, giúp lãnh đạo kịp thời có những quyết định, chỉ đạo trong điều hành kinh doanh. AMIS.VN giúp nhân viên kinh doanh quản lý chi tiết các nghiệp vụ bán hàng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.
Số lần đọc : 3624 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Chi tiết...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp gì cho Doanh nghiệp trong quản trị Marketing?
Khi Doanh nghiệp phát hành sản phẩm mới, muốn giới thiệu các chương trình chiết khấu, khuyến mãi,....để thúc đẩy việc bán hàng các Doanh nghiệp thường mở ra các chiến dịch nhằm kích cầu hay quảng bá giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. 
Số lần đọc : 4544 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Chi tiết...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN: Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Khi đầu tư sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN, Doanh nghiệp không chỉ giải quyết được các nghiệp vụ về Bán hàng mà còn giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản trị khác.
Số lần đọc : 1173 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Chi tiết...

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN hỗ trợ hoạt động chăm sóc sau bán hàng
Trong hoạt động kinh doanh Marketing giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, để kinh doanh một cách hiệu quả nhất Doanh nghiệp phải tập trung vào khách hàng, chăm sóc khách hàng trong quá trình bán hàng, hiểu khách hàng muốn gì nhằm chăm sóc cả bán hàng vì: “Khách hàng là trung tâm duy nhất tạo ra lợi nhuận”
Số lần đọc : 3224 - Like: 0 - Dislike: 0 - Phản hồi: 0

Chi tiết...

1