Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất


Điều hành doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi

Đáp ứng mọi nghiệp vụ quản trị của doanh nghiệp
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
KẾ TOÁN
Cung cấp số liệu tài chính kế toán tức thời, chính xác giúp chủ doanh nghiệp kịp thời ra các quyết định điều hành
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
NHÂN SỰ
Kết nối với sàn giao dịch việc làm để tuyển dụng, tính lương theo thời gian, doanh số, KPI
Tìm hiểu thêm
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
BÁN HÀNG
Tiết kiệm chi phí Marketing, cập nhật tức thời tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh số
Tìm hiểu thêm
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
CÔNG VIỆC
Giao việc, nhắc việc, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả, ủy quyền giao việc
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
TIN TỨC
Truyền thông chính sách, văn hóa, thể thao,...xây dựng văn hóa doanh nghiệp
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
TÀI LIỆU
Lưu trữ theo chuyên mục, soạn thảo Online, đính kèm file tài liệu luôn sẵn sàng
Tìm hiểu thêm
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
VĂN THƯ
Lưu trữ văn bản hành chính điện tử, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tra cứu mọi lúc mọi nơi
Tìm hiểu thêm
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
SÁNG KIẾN
Thu thập, bình chọn, đánh giá hiệu quả áp dụng các sáng kiến vào công tác điều hành
Tìm hiểu thêm
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
KHO PHIM
Lưu trữ, chia sẻ, đánh giá, bình luận, chia sẻ phim trực tuyến trong Doanh nghiệp
Tìm hiểu thêm
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
TRI THỨC
Lưu trữ tài liệu, video hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao tri thức đội ngũ
Tìm hiểu thêm
lợi ích khi sử dụng AMIS.VN
KÊ KHAI THUẾ
Nộp báo cáo thuế qua mạng trực tiếp đến các cơ quan thuế ngay trên AMIS.VN
Tìm hiểu thêm