17 Tháng Tám 2017
   

MISA Sala.NET - Phần mềm tính lương

MISA Sala.NET là phần mềm giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác tính lương. MISA Sala.NET có thể tính lương thời gian, lương theo sản phẩm, doanh số, lương theo hiệu quả công việc (KPI)

Xem giới thiệu tại đây

Xem hướng dẫn sử dụng tại đây

Xem phim hướng dẫn tại đây

Tải bộ cài tại đây


   

AMIS Marketing Tools - Công cụ gửi SMS, Email Marketing

AMIS Marketing Tools là công cụ hỗ trợ những doanh nghiệp đang sử dụng AMIS.VN thực hiện việc gửi SMS, Email markting đến hàng loạt khách hàng một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Xem hướng dẫn gửi SMS tại đây

Xem hướng dẫn gửi Email tại đây

Tải bộ cài tại đây

     

AMIS Accounting Report Tool - Phần mềm sửa mẫu hóa đơn GTGT

AMIS Accounting Report Tool là công cụ hỗ trợ những doanh nghiệp đang sử dụng AMIS.VN có thể tự chỉnh sửa lại các mẫu hóa đơn GTGT theo đặc thù của doanh nghiệp

Xem hướng dẫn cài đặt tại đây

Xem hướng dẫn sửa hóa đơn tại đây

Tải bộ cài tại đây