20 Tháng Tám 2017
Ngày tạo: 15/12/2016 10:14:47 SA - Số lần đọc: 36
Phản hồi: 0 - Người đăng : SuperUser Account
không thích Dislike (0)
Phim này giới thiệu cho quý vị biết đươc phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2017 đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực trên, như: Quản lý chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí, từng khoản mục chi; Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, hệ số/tỷ lệ, định mức – Theo từng đơn hàng, hợp đồng; Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nhiều phương pháp: Theo định mức, theo chi phí NVL trực tiếp, hay theo sản phẩm hoàn thành tương đương; Theo dõi tình hình sản xuất theo từng đơn hàng, từng lệnh sản xuất; Quản lý dịnh mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất,…


Để xem phim giới thiệu các lĩnh vực khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2017 vui lòng bấm vào đây.

không thích Dislike (0)
host